Wet kinderopvang

Geraadpleegd op 01-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-11-2020

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.12

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 2

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet kinderopvang
   Artikel 93
  2. Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
   Artikel XXIV

  Verwijzingen naar Afdeling 2

   Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

   (geldig op 01-01-2020)

   Opmerking

   Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
   Ontstaansbron Inwerkingtreding
   Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
   01-01-2018 Vervallen 31-05-2017 Stb. 2017, 252 34596 03-07-2017 Stb. 2017, 309 Alg. 1
   01-08-2010 Nieuw 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 07-07-2010 Stb. 2010, 297

   Opmerkingen

   1. Artikel XXIV van Stb. 2017/252 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

   AfdrukkenAnnuleren

   Naar boven