Wet kinderopvang

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 85

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 5

 1. Wet kinderopvang
  Artikel 1.48

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Wet kinderopvang
  Artikelen 1.67a, 3.5

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2005 Vervallen 23-06-2005 Stb. 2005, 343 29765 23-06-2005
samen met
23-06-2005
Stb. 2005, 343
samen met
Stb. 2005, 345
Alg. 1, Inwtr. 2
30-10-2004 Nieuwe-regeling 09-07-2004 Stb. 2004, 455 28447 25-10-2004 Stb. 2004, 555 Inwtr. 3

Opmerkingen

 1. Artikel II van hoofdstuk 2 van de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Geldt voor berekeningsjaren als bedoeld in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, die aanvangen op of na 1 januari 2006.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2005/343 gesteld op 1 januari 2006.2)
 3. Geldt voor kalenderjaren die aanvangen op of na 1 januari 2005.3)
Naar boven