Wet kinderopvang

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.60a

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 3

 1. Wet kinderopvang
  Artikelen 45, 46, 62, 63, 65, 90, 90a, 91, 92
 2. Regeling Wet kinderopvang
  Artikel 11
 3. Wijzigingswet Wet kinderopvang (herziening stelsel gastouderopvang)
  Artikel Ia
 4. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikel 8

Verwijzingen naar Afdeling 3

 1. Wet kinderopvang
  Artikel 1.87

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Wet kinderopvang
  Artikelen 1.67a, 3.5
Terug naar begin van de pagina