Wet kinderopvang

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 2

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

 1. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikelen: 2, 8, 10d
 2. Regeling Wet kinderopvang
  Artikel: 11
 3. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.48, 45, 46, 62, 63, 65, 66, 90, 90a, 91, 92

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3

 1. Wet kinderopvang
  Artikel 1.87

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Wet kinderopvang
  Artikelen 1.67a, 3.5
Terug naar begin van de pagina