Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geraadpleegd op 21-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m 28-06-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.28

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet kinderopvang
    Artikel 93

Verwijzingen naar Afdeling 4

  1. Wet klachtrecht cliƫnten zorgsector
    Artikel 3c

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 319 34478
01-01-2018 Vervallen 31-05-2017 Stb. 2017, 252 34596 03-07-2017 Stb. 2017, 309 Alg. 1
01-01-2017 Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 319 34478 06-10-2016 Stb. 2016, 363
01-01-2016 Wijziging 04-05-2015 Stb. 2015, 177 34045 10-12-2015 Stb. 2015, 517
01-07-2013 Wijziging 26-06-2013 Stb. 2013, 253 33538 26-06-2013 Stb. 2013, 254
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 616 33014 12-12-2011 Stb. 2011, 617
01-08-2010 Nieuw 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 07-07-2010 Stb. 2010, 297

Opmerkingen

  1. Artikel XXIV van Stb. 2017/252 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven