Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geraadpleegd op 22-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m 28-06-2013

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 7

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen 14, 28
 2. Wet kinderopvang
  Artikel 3.7

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

  (geldig op 01-01-2013)

  Opmerking

  Door Stb. 2017/252 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2018 (Stb. 2017/309). Door Stb. 2010/296 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2010 (Stb. 2010/297).
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2013 Vervallen 12-07-2012 Stb. 2012, 327 33212 24-08-2012 Stb. 2012, 387
  30-10-2004 Nieuwe-regeling 09-07-2004 Stb. 2004, 455 28447 25-10-2004 Stb. 2004, 555 Inwtr. 1

  Opmerkingen

  1. Geldt voor kalenderjaren die aanvangen op of na 1 januari 2005.1)

  Annuleren

  Naar boven