Besluit voorwaardelijke toegang

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 2

Informatie geldend op 01-04-2013

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-04-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
07-02-2007 Wijziging 11-12-2006 Stb. 2006, 668 23-01-2007 Stb. 2007, 43 Inwtr. 1
19-05-2004 Nieuwe-regeling 07-05-2004 Stb. 2004, 204 07-05-2004 Stb. 2004, 207 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop Artikel I, onderdeel N onderscheidenlijk onderdeel I van de Veegwet EZ 2005 in werking treedt.1)

  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002 in werking treedt.
    De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet. 2)

Terug naar begin van de pagina