Regeling regels vergoedingen bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Geldend van 23-01-2005 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 april 2004, nr. DWJZ/SWW-2476916, houdende regels met betrekking tot de vergoedingen van de voorzitter en de leden van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting;

Besluit:

Artikel 1

Aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt een vacatiegeld toegekend van € 250,– per vergadering.

Artikel 2

Aan de leden van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt een vacatiegeld toegekend van € 200,– per vergadering.

Artikel 3

De voorzitter en de leden van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina