Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 102

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
Wijziging 22-02-2017
samen met
18-12-2019
Stb. 2017, 82
samen met
Stb. 2019, 504
34086
samen met
35311
Alg. 1
01-01-2015 Intrekking-regeling 01-03-2014
samen met
05-11-2014
Stb. 2014, 105
samen met
Stb. 2014, 442
33684
samen met
33983
14-11-2014 Stb. 2014, 443 Alg. 2
15-02-2014 Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
01-02-2008 Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 160 30961 21-12-2007 Stb. 2008, 4 Alg. 3, Inwtr. 4
01-01-2005 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 700 29822 23-12-2004 Stb. 2004, 700 Inwtr. 5
Nieuwe-regeling 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2019/504.1)

  2. Artikel 11.7 van Stb. 2014/105 zoals gewijzigd door Stb. 2014/442, artikel 2, onderdeel GGG, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)

  3. Artikel VIII van Stb. 2007/160 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)

  4. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet OM-afdoening in werking treedt.4)

  5. Treedt in werking op het tijdstip waarop het artikel in werking treedt.
    De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.5)

Terug naar begin van de pagina