Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2014.
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 70

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 69

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk XIII

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel 395b
 2. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (verbetering positie pleegouders)
  Artikel VII

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Vervallen 06-12-2012
samen met
04-12-2013
Stb. 2013, 72
samen met
Stb. 2013, 560
32529
samen met
33507
Alg. 1
15-02-2014 Vervallen 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
01-01-2005 Nieuwe-regeling 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2013/560.
  Artikel VII van Stb. 2013/72 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven