Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 41

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling bekostiging jeugdzorg 2009

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet normering topinkomens
    Bijlage: 1
  2. Wet op de jeugdzorg
    Artikelen: 1, 57
  3. Wetboek van Strafrecht
    Artikel: 280

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina