Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2014.
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 29ta

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing vervoerder gesloten jeugdzorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing vervoerder gesloten jeugdzorg
  Artikel: 1
 2. Wet op de jeugdzorg
  Artikelen: 24, 29u, 29w

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 3

 1. Wet op de jeugdzorg
  Artikel 29n
 2. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (gesloten jeugdzorg)
  Artikel VII

Verwijzingen naar Hoofdstuk IVb

 1. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 2.17
 2. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 2.22a
 3. Wet op de jeugdzorg
  Artikel 1
 4. Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet
  Artikel 10

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Intrekking-regeling 01-03-2014
samen met
05-11-2014
Stb. 2014, 105
samen met
Stb. 2014, 442
33684
samen met
33983
14-11-2014 Stb. 2014, 443 Alg. 1
01-07-2013 Nieuw 05-06-2013 Stb. 2013, 221 33494 17-06-2013 Stb. 2013, 246

Opmerkingen

 1. Artikel 11.7 van Stb. 2014/105 zoals gewijzigd door Stb. 2014/442, artikel 2, onderdeel GGG, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven