Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 29s

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling aanwijzing gedragswetenschappers gesloten jeugdzorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling aanwijzing gedragswetenschappers gesloten jeugdzorg
  Artikel: 1
 2. Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 29v

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 3

 1. Wet op de jeugdzorg
  Artikel 29n
 2. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (gesloten jeugdzorg)
  Artikel VII

Verwijzingen naar Hoofdstuk IVb

 1. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 2.17
 2. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 2.22a
 3. Wet op de jeugdzorg
  Artikel 1
 4. Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet
  Artikel 10
Terug naar begin van de pagina