Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2014.
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 29d

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op de jeugdzorg
  Artikelen: 29e, 29j

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IVb

 1. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 2.17
 2. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 2.22a
 3. Wet op de jeugdzorg
  Artikel 1
 4. Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet
  Artikel 10

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 131 33061 Alg. 1
01-01-2015 Intrekking-regeling 01-03-2014
samen met
05-11-2014
Stb. 2014, 105
samen met
Stb. 2014, 442
33684
samen met
33983
14-11-2014 Stb. 2014, 443 Alg. 2
01-01-2008 Nieuw 20-12-2007 Stb. 2007, 578 30644 20-12-2007 Stb. 2007, 579

Opmerkingen

 1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd door de intrekking van de regeling. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.1)
 2. Artikel 11.7 van Stb. 2014/105 zoals gewijzigd door Stb. 2014/442, artikel 2, onderdeel GGG, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)

Annuleren

Naar boven