Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 28c

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
  2. Regeling pleegvergoeding

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling pleegvergoeding
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IVa

    Terug naar begin van de pagina