Erkenningsbesluit instantie Besluit inzamelen afvalstoffen

Geraadpleegd op 26-06-2022.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Erkenning van een instantie als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder c, van het Besluit inzamelen afvalstoffen en artikel 5, eerste lid, onder c, van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Naar boven