Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 07-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2006.
Geldend van 01-01-2006 t/m 29-03-2007

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting WKR
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0016607
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
    Bijlage: 3

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2006

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-10-2010 Intrekking-regeling 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 13-04-2004 Stb. 2004, 184 28644 22-03-2007 Stb. 2007, 102
Wijziging 20-10-2005 Stb. 2005, 571 27659 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Nieuwe-regeling 13-04-2004 Stb. 2004, 184 28644 09-06-2004 Stb. 2004, 265
Naar boven