Besluit inzamelen afvalstoffen

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2018.
Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2004 Nieuwe-regeling 19-03-2004 Stb. 2004, 127 16-04-2004 Stb. 2004, 169

Annuleren

Naar boven