Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen

[Regeling vervallen per 03-02-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2004.]
Geldend van 01-04-2004 t/m 02-02-2008

Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 39, lid 2 en 3, van de Wet Justitiële Gegevens;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-02-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 03-02-2008]

De in artikel 39, derde lid, van de Wet Justitiële Gegevens bedoelde vergoeding wordt via automatische incasso voor de Minister van Justitie door de Bank voor Nederlandse Gemeenten maandelijks bij de verschillende gemeenten geïnd.

Artikel 4

[Vervallen per 03-02-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2004.

Artikel 5

[Vervallen per 03-02-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 17 maart 2004

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina