Regeling aanwijzing sectorwerkgevers

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-07-2015

Regeling aanwijzing sectorwerkgevers

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 1, onderdeel q, onder 9c van de Wet privatisering ABP (Stb. 1995, 639):

Besluit:

Artikel 1

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector Academische Ziekenhuizen is: de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Artikel 2

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector Hoger Beroepsonderwijs is: de Vereniging Hogescholen.

Artikel 3

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector Wetenschappelijk Onderwijs is: de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.

Artikel 4

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector Onderzoekinstellingen: de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen.

Artikel 5

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie: de Bve-raad en Colo.

Artikel 5a

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector primair onderwijs: de vereniging PO-raad.

Artikel 5b

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector voortgezet onderwijs: de vereniging VO-raad.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Terug naar begin van de pagina