Wijzigingsbesluit Bijdragebesluit zorg, enz. (wijziging eigen bijdragen voor AWBZ-zorg)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2014

Besluit van 25 november 2003 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van de eigen bijdragen voor AWBZ-zorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 september 2003, Z/VU-2410342, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 6, derde lid, en 16 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

De Raad van State gehoord (advies van 26 september 2003, no.W13.03.0378/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2003, Z/VU-2431827, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2015]

Het na toepassing van artikel 7, artikel 15, derde lid, dan wel artikel 24 van het Bijdragebesluit zorg vastgestelde bedrag van de bijdrage voor het jaar 2004 wordt vermenigvuldigd met 1,02.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2015]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 november 2003

Beatrix

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de elfde december 2003

Minister

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina