Regeling vaststelling modellen BOPZ

Geldend van 01-01-2008 t/m 21-06-2008

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 oktober 2003, nr. GVM-2419898, houdende vaststelling van modellen BOPZ

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van het Besluit administratieve bepalingen Bopz;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina