Participatiewet

Geraadpleegd op 07-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 10g

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2023
 2. Protocol Voorzieningen UWV 2021
 3. Reïntegratiebesluit

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Participatiewet
  Artikel: 7
 2. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 1a, 7a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Participatiewet
  Artikelen 47a, 55, 78h

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36245
18-12-2019 t/m 01-07-2019 Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 483
01-07-2019 Nieuw 22-05-2019 Stb. 2019, 221 35070 11-06-2019 Stb. 2019, 222

Annuleren

Naar boven