Wet conflictenrecht adoptie

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2011

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2004

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet conflictenrecht adoptie
    Artikel: 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet conflictenrecht adoptie
    Artikel 6
  2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina