Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 04-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2008.
Geldend van 01-07-2008 t/m 31-12-2009

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-07-2008

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-07-2008)

Opmerking

Bij Stcrt. 2004/209 is de citeertitel gewijzigd per 31 oktober 2004.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
08-06-2010 t/m 01-01-2010 Intrekking-regeling 21-05-2010 Stcrt. 2010, 8346 CEND/HDJZ-2010/554sectorSCH 21-05-2010 Stcrt. 2010, 8346
01-07-2008 Wijziging 20-06-2008 Stcrt. 2008, 122 CEND/HDJZ-2008/856 20-06-2008 Stcrt. 2008, 122
02-07-2003 Nieuwe-regeling 26-06-2003 Stcrt. 2003, 122 HDJZ/ABR/2003-1096 26-06-2003 Stcrt. 2003, 122
Naar boven