Spoedwet wegverbreding

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
  Artikel: 2
 2. Wet geluidhinder
  Artikel: 98
 3. Wet milieubeheer
  Artikelen: 11.19, 11.28

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2017)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 Alg. 1
  01-01-2015 Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 10-12-2014 Stb. 2014, 581
  01-07-2012 Wijziging 24-11-2011 Stb. 2012, 267 32625 06-06-2012 Stb. 2012, 268
  01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 595 32377 14-12-2011 Stb. 2011, 649
  30-11-2005 Wijziging 20-10-2005 Stb. 2005, 557 29859 15-11-2005 Stb. 2005, 601
  25-06-2003 Nieuwe-regeling 02-06-2003 Stb. 2003, 256 28679 02-06-2003 Stb. 2003, 256 Inwtr. 2

  Opmerkingen

  1. Artikel 5.1 van Stb. 2020/172 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet.2)
  Naar boven