Vergoedingen Commissie vennootschapsrecht

Geldend van 16-05-2003 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie van 12 mei 2003, nr. 5221470 tot vaststelling van de hoogte van de vergoeding, als bedoeld in artikel 2 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges, van de voorzitter en leden van de Commissie vennootschapsrecht

Artikel 1

De vergoeding per vergadering als bedoeld in artikel 2 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges wordt voor de Commissie vennootschapsrecht als volgt vastgesteld:

  • - voor de voorzitter: € 130,

  • - voor de overige leden: € 90.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2003.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 mei 2003

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
de

directeur-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

,

P.H. Holthuis

Terug naar begin van de pagina