Wet controle op rechtspersonen

Geraadpleegd op 25-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 19-09-2018.
Geldend van 19-09-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit controle op rechtspersonen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 19-09-2018)

  Opmerking

  Door Stb. 2010/280 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2011.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  28-07-2018 t/m 25-05-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
  01-01-2005 Nieuwe-regeling 08-05-2003 Stb. 2003, 203 28217 06-12-2004 Stb. 2004, 636
  Naar boven