Wet controle op rechtspersonen

Geraadpleegd op 06-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 19-09-2018.
Geldend van 19-09-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit controle op rechtspersonen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit controle op rechtspersonen
    Artikel: 2
  2. Wet controle op rechtspersonen
    Artikelen: 4, 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-09-2018)

Opmerking

Door Stb. 2010/280 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2011.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-09-2018 Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 1
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
01-01-2012 Wijziging 27-10-2011 Stb. 2011, 500 32863 06-12-2011 Stb. 2011, 592
01-07-2011 Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 280 31948 21-04-2011 Stb. 2011, 194
01-04-2010 Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391 25-03-2010 Stb. 2010, 139
01-07-2008 Wijziging 22-03-2007 Stb. 2007, 153 30656 18-06-2008 Stb. 2008, 242
01-01-2008 Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 300 30327 14-12-2007 Stb. 2007, 549
01-01-2005 Nieuwe-regeling 08-05-2003 Stb. 2003, 203 28217 06-12-2004 Stb. 2004, 636

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.1)
Naar boven