Regeling detectie radioactief besmet schroot

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 06-02-2018.
Geldend van 06-02-2018 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 06-02-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-02-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-02-2018 Wijziging 09-01-2018 Stcrt. 2018, 1349 IENM/BSK-2017/291098 15-01-2018 Stb. 2018, 7 Inwtr. 1
01-08-2017 Wijziging 07-06-2017 Stcrt. 2017, 27098 IENM/BSK-2016/229044 06-07-2017 Stb. 2017, 312 Alg. 2, Inwtr. 3
01-07-2009 Wijziging 26-02-2009 Stcrt. 2009, 49 RB/2008107670 26-02-2009 Stcrt. 2009, 49
30-04-2003 Nieuwe-regeling 16-04-2003 Stcrt. 2003, 81 MJZ2003014180 16-04-2003 Stcrt. 2003, 81

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in werking treedt.1)
  2. Artikel XI van Stcrt. 2017/27098 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Kernenergiewet (instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) in werking treedt.3)
Naar boven