Warenwetregeling voedingssupplementen

Geraadpleegd op 27-11-2022.
Geldend van 01-10-2018 t/m heden

Warenwetregeling voedingssupplementen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, en artikel 7, vierde lid, van het Warenwetbesluit voedingssupplementen;

Besluit:

Artikel 1

Bij de bereiding van voedingssupplementen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de in bijlage I bij richtlijn 2002/46/EG genoemde vitaminen en mineralen, in de in bijlage II bij die richtlijn genoemde vormen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Naar boven