Warenwetregeling voedingssupplementen

Geraadpleegd op 22-03-2023.
Geldend van 01-10-2018 t/m heden

Warenwetregeling voedingssupplementen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, en artikel 7, vierde lid, van het Warenwetbesluit voedingssupplementen;

Besluit:

Artikel 1

Bij de bereiding van voedingssupplementen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de in bijlage I bij richtlijn 2002/46/EG genoemde vitaminen en mineralen, in de in bijlage II bij die richtlijn genoemde vormen.

Artikel 2

De vermelding van vitaminen en mineralen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van het Warenwetbesluit voedingssupplementen, geschiedt met gebruikmaking van de in bijlage I bij richtlijn 2002/46/EG gespecificeerde eenheden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Naar boven