Warenwetregeling voedingssupplementen

Geraadpleegd op 24-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 02-04-2003.
Geldend van 02-04-2003 t/m 02-05-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 02-04-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Warenwetregeling voedingssupplementen
    Bijlage: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 02-04-2003)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2018 Wijziging 20-08-2018 Stcrt. 2018, 47982 1364645-177989-VGP 20-08-2018 Stcrt. 2018, 47982 Alg. 1
15-02-2012 Wijziging 06-02-2012 Stcrt. 2012, 2810 VGP/3102292 06-02-2012 Stcrt. 2012, 2810
20-10-2007 Wijziging 03-10-2007 Stcrt. 2007, 202 VGP/VV2801609 03-10-2007 Stcrt. 2007, 202
02-04-2003 Nieuwe-regeling 01-04-2003 Stcrt. 2003, 66 VGB/VL2369079 01-04-2003 Stcrt. 2003, 66 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Artikel 7 van Stcrt. 2018/47982 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.2)
Naar boven