Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Geldend van 19-09-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 19-09-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina