Vaststelling tarief beveiligingsheffing (2003)

Geldend van 13-12-2002 t/m heden

Vaststelling tarief beveiligingsheffing (2003)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 37j, eerst en vierde lid, van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

Het tarief van de beveiligingsheffing bedraagt voor 2003 in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2003 € 7,31 per passagier.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

hoofd bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina