Regeling toezichtbevoegdheden privacyfunctionaris V&W

[Regeling vervallen per 11-04-2014.]
Geldend van 24-11-2002 t/m 10-04-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 24-11-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina