Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geraadpleegd op 28-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 51f

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
  Bijlagen: 4, 5
 2. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 51h

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 3b

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2020)

  Opmerking

  Bij Stb. 2004/315 is de citeertitel gewijzigd per 1 september 2004 (bron inwerkingtreding: Stb. 2004/390).
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Aanhangig 35916
  01-05-2019 Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 17-04-2019 Stb. 2019, 164
  01-01-2019 Nieuw 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 06-12-2018 Stb. 2018, 495
  Naar boven