Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geraadpleegd op 06-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 49

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 50

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 3

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2020)

  Opmerking

  Bij Stb. 2004/315 is de citeertitel gewijzigd per 1 september 2004 (bron inwerkingtreding: Stb. 2004/390).
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 06-12-2018 Stb. 2018, 495
  01-04-2004 Nieuwe-regeling 07-11-2002 Stb. 2002, 552 24797 25-03-2004 Stb. 2004, 129
  Naar boven