Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
    Bijlage: 5
  2. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
    Artikelen: 26c, 27, 39c, 39r, 40, 51, 51b, 51d, 51f, 51h
  3. Wetboek van Strafvordering
    Artikel: 27b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina