Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geldend van 01-05-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-05-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikelen: 1.20, 4.31
 2. Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied
  Artikel: 3.14a
 3. Advocatenwet
  Artikel: 36a
 4. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Bijlage: Boetedifferentiatie
 7. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 2.2
 8. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 8a
 9. Besluit archeologische monumentenzorg
  Artikel: 18
 10. Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen
  Artikelen: 9, 13
 11. Besluit bekwaamheid en betrouwbaarheid opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten 2010
  Artikelen: 13, 14
 12. Besluit beveiliging burgerluchtvaart
  Artikel: 11a
 13. Besluit bodemkwaliteit
  Artikelen: 10, 23
 14. Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen
  Artikelen: 5, 7
 15. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 4.1.2
 16. Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
  Artikelen: 12c, 12k
 17. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 18. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikelen: 25, 26, 28
 19. Dienstenwet
  Artikel: 41
 20. Jeugdwet
  Artikelen: 4.1.6, 1.1
 21. Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen
  Artikel: 3a
 22. Regeling civiele experts en verkiezingswaarnemers BZ
  Artikel: 4
 23. Regeling controleapparaten 2005
  Artikel: 5
 24. Regeling klachtbehandeling politie
  Artikel: 3
 25. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 6
 26. Regeling uitvoering beveiliging burgerluchtvaart 2010
  Artikel: 1
 27. Regeling verkeersregelaars 2009
  Artikelen: 5, 6, 8
 28. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikel: 1.1
 29. Uitvoeringsregeling reclassering 2005
  Artikel: 2
 30. Verordening interdisciplinaire samenwerking 2015
  Artikel: 6
 31. Verordening onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder
  Artikel: 4
 32. Verordening op de advocatuur
  Artikel: 5.6
 33. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 3B.2
 34. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 5
 35. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 42
 36. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 4
 37. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 4.2.6, 3.5
 38. Wet op de jeugdverblijven
  Artikel: 6
 39. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 5
 40. Wet precursoren voor explosieven
  Artikel: 6
 41. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 35a
 42. Wet wegvervoer goederen
  Artikel: 2.8
Terug naar begin van de pagina