Besluit detectie radioactief besmet schroot

Geraadpleegd op 29-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 06-02-2018.
Geldend van 06-02-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 06-02-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-02-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-02-2018 Nieuw 23-10-2017 Stb. 2017, 404 15-01-2018 Stb. 2018, 7 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikel 13.18 van Stb. 2017/404 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven