Regeling inburgering oudkomers

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 05-12-2004.
Geldend van 05-12-2004 t/m 22-02-2005

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 4

Informatie geldend op 05-12-2004

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 05-12-2004)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-12-2008 Intrekking-regeling 28-11-2008 Stcrt. 2008, 241 BJZ2008111822 28-11-2008 Stcrt. 2008, 241 Alg. 1
14-09-2002 Nieuwe-regeling 11-09-2002 Stcrt. 2002, 175 CIM2002/85189 11-09-2002 Stcrt. 2002, 175

Opmerkingen

  1. Artikel II van de Regeling intrekking diverse regelingen (Minister voor Wonen, Wijken en Integratie), Stcrt. 2008/241, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven