Regeling inburgering oudkomers

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geraadpleegd op 04-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 05-12-2004.
Geldend van 05-12-2004 t/m 22-02-2005

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3a

Informatie geldend op 05-12-2004

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling inburgering oudkomers
    Artikel: 3b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 05-12-2004)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-12-2008 Intrekking-regeling 28-11-2008 Stcrt. 2008, 241 BJZ2008111822 28-11-2008 Stcrt. 2008, 241 Alg. 1
13-12-2003 t/m 01-10-2003 Nieuw 20-11-2003 Stcrt. 2003, 240 DDS5253090 20-11-2003 Stcrt. 2003, 240

Opmerkingen

  1. Artikel II van de Regeling intrekking diverse regelingen (Minister voor Wonen, Wijken en Integratie), Stcrt. 2008/241, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven