Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën

Geraadpleegd op 04-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2002.
Geldend van 01-09-2002 t/m heden

Wetstechnische informatie voor 1.2

Informatie geldend op 01-09-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
    Artikel: 1.3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2002)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2002 Nieuwe-regeling 19-08-2002 Stcrt. 2002, 163 WJB2002-00874M 19-08-2002 Stcrt. 2002, 163
Naar boven