Comptabiliteitswet 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-07-2016 t/m 31-12-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 37

Informatie geldend op 01-07-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  2. Besluit kasbeheer 2012
  3. Besluit Taak FEZ

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit Taak FEZ
    Artikel: 9
  2. Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden voor inkoop (ARBIT-2014, ARIV-2014 en ARVODI-2014)
    Bijlage: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina