Comptabiliteitswet 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-07-2016 t/m 31-12-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 18

Informatie geldend op 01-07-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling agentschappen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit Taak FEZ
    Artikel: 4
  2. Comptabiliteitswet 2001
    Artikelen: 5, 44a, 65, 96

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina