Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel en Waren Autoriteit

Geldend van 19-01-2012 t/m heden

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel en Waren Autoriteit

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 25, eerste lid, onder a, van de Warenwet, en artikel 31, eerste lid, onder c, van de Vleeskeuringswet;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Warenwet gestelde voorschriften zijn belast de controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 2

De regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 december 1998, nr. DWJZ-U-981444, Stcrt. 1999, 18, wordt ingetrokken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina