Wet op het BTW-compensatiefonds

Geraadpleegd op 30-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-01-2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36107
01-01-2013 Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 544 33245 01-11-2012 Stb. 2012, 544 Inwtr. 1
01-01-2005 Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692 Inwtr. 2
01-01-2003 Wijziging 28-11-2002 Stb. 2002, 621 28496 28-11-2002 Stb. 2002, 621
Nieuwe-regeling 27-06-2002 Stb. 2002, 399 27293 27-06-2002 Stb. 2002, 399 Inwtr. 3
Wijziging 27-06-2002 Stb. 2002, 399 27293 05-07-2002 Stb. 2002, 400 Inwtr. 4

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot door de inspecteur vastgestelde bijdragen over tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2012.1)
  2. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.2)
  3. Deze wet treedt in werking voor provincies en gemeenten.3)
  4. Deze wet treedt in werking voor regionale openbare lichamen.4)
Naar boven