Wet op het BTW-compensatiefonds

Geraadpleegd op 26-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2003 Wijziging 28-11-2002 Stb. 2002, 621 28496 28-11-2002 Stb. 2002, 621 Inwtr. 3
Nieuwe-regeling 27-06-2002 Stb. 2002, 399 27293 27-06-2002 Stb. 2002, 399 Inwtr. 1
Wijziging 27-06-2002 Stb. 2002, 399 27293 05-07-2002 Stb. 2002, 400 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Deze wet treedt in werking voor provincies en gemeenten.1)
  2. Deze wet treedt in werking voor regionale openbare lichamen.2)
  3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
Naar boven