Wet inzake de geldtransactiekantoren

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 19-07-2002 t/m 29-02-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 19-07-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren
    Artikelen: III, 18, 27, 28
  2. Wet inzake de geldtransactiekantoren
    Artikelen: 4, 5, 10, 16, 20, 21, 44

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina