Wet op het onderwijstoezicht

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-01-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 12a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling Inspectie van het onderwijs 2018
  Artikelen: 1, 6
 2. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikelen: 6.11, 6.14
 3. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 9.9a, 10.3e, 11.7a
 4. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 3, 12, 13, 20

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina